Hubungi   (0717) 422145, 422965   info@ubb.ac.id

Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2022